2011/02/24

Logos & banners

Jag gör logos och banners till privatpersoner och mindre nystartade företag.
Tyvärr gör jag inga jobb längre åt större företag pga. tidsbrist.

Posted in: Logos/banners

error: protected !